http://debaser.se/kalender/19641/ Debaser Strand 2017-06-22 2017-06-22
Klubb
Slutsålt
The Hellacopters
Tor 22 JunStrand, stora scenen

The Hellacopters

Tor 22 Jun 19.00-03 strand, stora scenen 18 år (13+ i sällskap av egen förälder eller vuxen av domstol utnämnd vårdnadshavare)
rock rock n roll garage rock

The Hellacopters

The Hellacopters ger en konsert på Debaser Strand, där alla biljettintäkter oavkortat går till Strängens dotter.

I början av året togs Robert 'Strängen' Dahlqvist – tidigare gitarrist i The Hellacopters – hastigt och tragiskt i från oss i en sjukdomsrelaterad olyckshändelse. Nu ger The Hellacopters en konsert på Debaser Strand, där alla biljettintäkter oavkortat går till Strängens dotter. 

Från mars 1999 till den tragiska olyckan som ledde till hans död i februari i år så var Robert Dahlqvist en stor del av våra liv. Vi började kalla honom Strängen för att han spelade av strängar hela tiden, sen blev han naturligt kallad Strings när vi var utomlands. Han gillade gitarrer och hög rockmusik och denna kväll tillägnad hans minne kommer att innehålla exakt det. Precis som han skulle velat ha det.

Kvällen hålls på Debaser Strand, Stockholm 22 juni 2017. Alla intäkter från entrén kommer att gå oavkortat till hans dotter Ingrid.  

/The Hellacopters

-----
From March 1999 up until the tragic accident that took his life in February this year Robert Dahlqvist was a great part of our lives. We started calling him Strängen because he kept breaking strings all the time and that name naturally translated into Strings when we were abroad. He liked guitars and loud rock'n'roll music and this evening we will honor his memory with exactly that. Just the way he would want it.

This event will be held at Debaser Strand, Stockholm June 22, 2017. All proceeds from the entrance will go straight to his daughter Ingrid. 

 /The Hellacopters

Konserter

Visa alla evenemang