Nyhetsbild
Publicerat: Tis 26 Jan

DET HÄR ÄR HISTORIEN OM HUR EN CENTRAL KONSERTLOKAL BLIR BIBLIOTEK

DET HÄR ÄR HISTORIEN OM HUR EN CENTRAL KONSERTLOKAL BLIR BIBLIOTEK

Publicerat: Tis 26 Jan

Hösten 2013 har vi precis blivit av med Debaser Slussen när vi kontaktas av FSK, vår hyresvärd, som vill visa våra lokaler på Debaser Medis för Kulturförvaltningen inför den kommande omgörningen av Medborgarhuset. Det visar sig att Kulturförvaltningen vill ha våra lokaler som bibliotekslokal! Vi får höra att vi ska få lägga fram våra önskemål, sen men inte nu.

Den 10 dec 2013 läser jag i Södermalmsnytt att Medborgarhuset ska vara stängt i två år och när det öppnas igen ska biblioteket ha våra lokaler! Ett inriktningsbeslut ska tas i Fastighetsnämnden samma dag.

Jag hittar förslaget och där föreslås mycket riktigt att Kulturförvaltningen ska få ta över Debaser Medis lokaler och flytta biblioteket dit till vad Kulturförvaltningen kallar den ”mer attraktiva flygeln”. Det står inget om var övriga hyresgäster ska husera, endast Kulturförvaltningens intressen är omhändertagna. Jag ringer projektledaren som uppges kunna diskutera ”detaljerna” med mig efter den 10 januari när han är åter. Detaljer som att vi blir av med våra konsertlokaler, att det inte finns några andra sådana i huset och att vår verksamhet ska ligga nere i två år OM vi nu har något att komma tillbaks till. Jag går i taket.

Jag skriver till Madeleine Sjöstedt, dåvarande Fastighets- och kulturborgarrådet och ordförande för Fastighetsnämnden, och jag ccar alla i hela nämnden. Jag säger att det inte finns en konsertlokal till oss i den andra flygeln dit vi tydligen ska flytta om vi ska vara kvar. Jag säger att det skulle kosta enorma pengar att lyckas skapa en konsertlokal i bibliotekets nuvarande lokaler, att det antingen ska läggas på vår hyresavgift eller betalas med skattepengar, och att det förmodligen inte är möjligt på grund av kulturminnesmärkning. Sjöstedt bordlägger ärendet och skickar tillbaks det till FSK.

Vi får träffa projektledaren och lämna våra åsikter och våra önskemål innan inriktningsbeslutet på nytt föreslås. Projektledaren är ingen vi vill hänga ut i denna tråkiga historia. Han följer bara sitt uppdrag enligt de riktlinjer han har fått.

Den 4e februari 2014 kommer Fastighetsnämndens beslut som i huvudsak godkänner förvaltningens förslag men även anför:

”Inte bara kommunala utan även de kommersiella och ideella kulturella verksamheterna i fastigheten, så som Debaser och Sensus, kommer att ha en fortsätt viktigt roll i huset. Dessa verksamheters behov måste ägnas särskild uppmärksamhet i den fortsatta processen med att utveckla Medborgarhuset. Huvudsyftet med utvecklingen av Medborgarhuset är att det ska bli ett mer tillgängligt och levande hus och inte att utöka kommunala lokaler. I det fortsatta projektet är det därför nödvändigt att inte vara helt låst vid utredningens förslag om påbyggnad eller ny lokalisering av kulturförvaltningens verksamheter, utan istället hålla fokus på att resultatet ska bli ett levande hus för många verksamheter av olika slag som är billigast i såväl investering som drift. ”

Den dåvarande oppositionen vill återremittera ärendet och de skriver bland annat:

Karin Kellström m.fl. (S)
”Vi anser att det måste finnas funktioner utifrån ett medborgarperspektiv såsom offentliga möteslokaler samt kulturella som t.ex. Debasers verksamhet som är uppskattad hos både stockholmare och besökande turister m fl. Det saknas i utredningen. Utvecklingsalternativet lyfter istället fram kommersiella ytor som argument för ett förbättrat offentligt rum och tryggare stadsmiljö. ”

Sebastian Wiklund (V)
”Det befintliga förslaget innebär att man till en kostnad av 283 mnkr ska flytta runt verksamheterna i huset, samt ge plats till fler butiker. Detta kostsamma förslag innebär inga förbättringar för flera av verksamheterna. Biblioteket behöver modernisera sina lokaler, men att lägga stora resurser på en flytt inom huset som dessutom innebär ökade hyreskostnader är ingen förbättring.”

Särskilt uttalande lämnas av Ewa Larsson m.fl. (MP) enligt bland annat följande:

”Ärendet är svårt att ta ställning till i dag då utlåtandet saknar beskrivning över hur verksamheterna i Medborgarhuset ska fungera och fördelas i huset efter en upprustning och utveckling enligt ”utvecklingsperspektivet”.
”Vi önskar att ärendet bereds med tydligare fokus på kulturverksamheten samt hur Medborgarhuset kan utvecklas som mötesplats.”

Jag tänker att när samtliga politiker ställer sig bakom våra intressen måste väl ändå FSK lyssna, eller?

Därefter blir vi uppsagda från vårt 10-åriga hyreskontrakt och erbjuds ett ettårskontrakt som ska förlängas med ett år i taget. Jag vägrar skriva på det nya kontraktet med mindre än att vi erbjuds lokaler i det nya, ombyggda Medborgarhuset. Det går inte. Vi förhandlar, men stadens jurist säger muntligen ”Jag ser ingen fördel för staden med en sådan skrivning” och skriver:

”Staden kan inte godkänna skrivningen om ”Ersättningslokal”. Anledningen är att staden i nuläget inte kan åta sig ett vidare ansvar beträffande anvisning av, och hanteringen av, godtagbar ersättningslokal än vad som följer av lagstiftningen. Staden vill dock påpeka att det av Fastighetsnämndens inriktningsbeslut, framgår att även kommersiella verksamheter kommer att ha en fortsatta viktigt roll i huset (varvid Debaser uttryckligen omnämns som en viktig verksamhetsutövare/hyresgäst) och att det därför torde finnas stora möjligheter att även fortsättningsvis, efter ombyggnationen, förhyra lokal i Medborgarhuset. Staden hoppas mot ovanstående bakgrund att Debaser kan acceptera villkoren enligt bifogat hyresavtal. ”

Det är nu april 2014. Madeleine Sjöstedt ska tillsammans med kollegor komma och titta på de olika lokalerna i Medborgarhuset samma dag. Jag vidarebefordrar brevet till henne och säger:

”Jag uppfattar det som att tjänstemännen på Staden försöker göra något annat än det ni i Fastighetsnämnden har skrivit i sitt inriktningsbeslut, som de också hänvisar till och tycker ska vara nog för oss att luta oss på. Det är det inte! Vi på Debaser behöver och förtjänar lite arbetsro. Vi måste veta att vi kommer ha ett kontrakt framöver och kan inte förlita oss på att det säkert löser sig för det finns ett inriktningsbeslut som säger att hänsyn ska tas till oss.. Allt vi vill är att få verka i de lokaler vi hyr av staden, och vi har en bild av att ni politiker ofta vill det också, men att tjänstemännen går andra vägar.

Ser fram emot att få träffa dig.”

So far so good, men det jag gör sedan är ett stort misstag. Jag är så less på all skit, först Slussen, och nu det här, Jag facebookar en rad om detta till mina vänner. Jättedålig idé. Jag hade inte haft privat FB så länge tro det eller ej, jag var inte fullt medveten om vilken stor brasa jag skapade. När jag träffar Madeleine Sjöstedt två timmar senare är hon redan nedringd och arg, viket jag förstår. Hon hade ju stått på vår sida i det här och var inte värd ifrågasättandet hon utsattes för. Jag å min sida är arg för att vi förväntas lita på politikers vänliga ord i ett inriktningsbeslut, men inte kan få till en skrivning om att vi ska erbjudas lokaler i det nya Medborgarhuset.
Vår diskussion är inte helt vänlig. Sjöstedt lovar sammanbitet att prata med FSK, hon tror att allt är ett stort missförstånd som snabbt kan redas ut. I Metro dagen efter står det:

”Enligt kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt (FP) behöver Debaser inte oroa sig. -Vår utgångspunkt har hela tiden varit att Debasers verksamhet ska påverkas så lite som möjligt.

I morgon, onsdag, träffas representanter för Debaser och fastighetskontoret. -Då hoppas vi få inskrivet att vi får vara kvar även i framtiden, säger Annelie Telford.”

Men mötet skjuts upp i veckor och till slut blir jag uppringd av Juan Copovi-Mena, FSKs dåvarande Fastighetsdirektör. Missförståndet var inget missförstånd. FSK tänker inte ändra sitt nuvarande kontraktsförslag trots allt. Men öppnar för att de ska göra det senare. I februari ungefär när de har koll på vad som ska byggas.

Vi bestämmer oss för att vårt bästa alternativ är att vänta. Det blir årsskifte.

Under tiden jag väntar på att huset ska bli genomgånget så blir det maktskifte. Roger Mogert blir ny Kultur- och fastighetsborgarråd. Jag får möjlighet att träffa honom och hans team i januari 2015. Dom är precis som Sjöstedt och hennes dito, vänligt inställda till Debaser och de hjälper till och ställer sig bakom ett Debaser Slussen sommaren 2015, vilket var allt annat än en dans att få igenom i alla fall, men helt utan politisk vilja hade det inte gått.

Vi pratade om vår osäkerhet med läget kring Debaser Medis kontrakt och att vi var oroade för att vi just nu blev bortritade, på grund av att våra nuvarande lokaler blev inmutade utan att någon annan lösning var klar för oss. Jag går därifrån och tror att det här kanske ordnar sig på något sätt.

Men sen gjorde det aldrig det. Nu följer en period där jag uppfattar det som att FSK undviker oss. Jag försöker få hjälp från politiker, och det sägs att det görs saker, och det kanske det görs, men det är i alla fall inget som får någon effekt som jag ser. Vi får träffa arkitekter som har den otacksamma uppgiften att lösa konsertlokal till oss i en flygel som inte kan ha konsertlokal.

FSKs egen utredning kom tidigt fram till att vi inte kunde vara kvar i Medborgarhuset utan att störa andra lokaler med vår musik. Vi sa att om vi fick fortsätta vara kvar i våra egna lokaler skulle vi i sådana fall störa oss själva, precis som vi gör idag då vi hyr de två våningarna ovanför konsertlokalen, och har gjort så de senaste 10 åren.

I mars 2015 får vi ultimatumet att först skriva på det kortsiktiga kontraktet, innan FSK är beredd att titta på hyreskontrakt för nya lokaler. Jag stångar mig blodig till dess att jag tvingas skriva på det ettåriga kontraktet vilket jag gör i april, utan att ha några löften. Bara för att få prata om det nya kontraktet. Men det dröjer igen. Att lösa våra frågor tycks inte stå högst på agendan enligt mig.

Två dagar innan Midsommarafton får vi äntligen ett möte med FSKs representanter. Vi blir uppsagda från det ettårskontrakt som jag nyligen gått med på att signa, och erbjuds ett tremånaderskontrakt från och med maj 2016. Tremånaderskontrakt kan du bli uppsagt från med 14 dagars varsel. Det finns uppenbarligen ingen möjlighet att driva vår verksamhet med sådana premisser. Vi får också veta att de tidigare planerna på att flyglarna ska byggas om en i taget och vårt driftstopp skulle kunna handla om månader bara, inte var aktuella längre. Nu ska allt byggas om samtidigt och huset vara ur drift i minst två år. Vi fick också en ”hyresindikation” per kvadratmeter, med en hyreshöjning på mellan 327-393%. Till sist fick vi som grädde på moset titta på en ny lösning de hade ritat på, där de hade byggt en ny konsertlokal till oss, i utrymmet mellan husen över simhallens omklädningsrum. Det blev inte en konsertlokal i klassisk mening. Det blev mer en väldigt lång, väldigt smal korridor, med en väldigt liten scen längst fram som skulle vara väldigt svår för många gäster att ens se. Den långsmala korridoren skulle ta omkring 500 gäster mot våra nuvarande 950. Sen önskade de oss Glad Midsommar.


Därefter fick FSK en ny Fastighetsdirektör i augusti 2015. Hon heter Åsa Öttenius och tycks mig helt fantastisk. Efter hennes tillträde har det varit ett helt nytt fokus på att lösa våra frågor. Men hon kan ju inte lösa det här, inte nu. Det är för sent. Vi har tackat nej till den Långstrumpan som vi döpt om ”konsertlokalen” till. Och det går inte att bygga konsertlokal någon annanstans i den flygeln som vi tydligen var hänvisade till. Allt detta för att det ska bli bibliotek av vår vackra konsertsal, restaurang, nattklubb, konferens- och möteslokal. Lokaler som är helt unika som konsertlokaler, lokaler som vi själva investerat 13 miljoner kronor av vårt eget kapital i att bygga upp.

I skrivande stund jagar Åsa Öttenius och hennes personal med ljus och lykta efter ersättningslokaler till oss, centralt i stan. Jag önskar verkligen att de ska lyckas med den uppgiften, men någon tillförsikt till det har jag inte. Vi har tidigare under hösten erbjudits ersättningslokal, men utanför tullarna, som vi har tackat nej till. De ser också över precis hur länge vi kan vara kvar i våra nuvarande lokaler vilket vi verkligen uppskattar, vi har nu löfte om oktober ut, men längre än hela 2016 ut blir det inte. Vi erbjuds ersättningslokal för restaurangverksamheten i det nya Medborgarhuset som beräknas öppna i slutet av 2018 i bästa fall, och det är vi glada för, men vi kommer inte kunna ha konserter där, och det är just det innerstaden har brist på. Stora ordentliga konsertlokaler som tar kring 1000 gäster. Som vi har just nu.

Hur det blev så här? Jag vet inte. Ingen politiker sa att de ville detta, tvärtom. Ändå står vi här nu.


Annelie Telford, VD, Debaser