FAQ

Här har vi samlat svar på de mest återkommande frågorna. Please scroll down to read the answers in english.

Åldersgränser:
Söndag-torsdag behöver du ha fyllt 18 år för att kunna komma in på spelningar på Debaser. Fredagar och lördagar samt dag innan röd dag är åldersgränsen 20 år. Vårdnadshavare kan ta med sina barn över 13 år på spelningar som sker söndag-torsdag. Med vårdnadshavare/målsman menar vi den person som har juridiskt ansvar över den minderåriga, såsom en förälder eller en person av domstol utpekad vårdnadshavare. Vi kan inte släppa in minderåriga i sällskap av annan vuxen, eller med t.ex intyg från sin vårdnadshavare.

Tillgänglighet:
Rullstolsburna kan enkelt ta sig in på alla våra ställen. Eventuell medföljande assistent/ledsagare behöver inte köpa biljett/lösa entré. Dock uppskattar vi ett email med assistentens/ledsagarens namn för info till våra vakter.

Öppettider och speltider:
För att se detaljer om våra öppettider och speltider för konserter m.m, hitta arrangemanget i vår kalender: http://debaser.se/kalender/ Sök upp arrangemanget på hemsidan, och scrolla ner till “spelschema” för att se vilken tid artisten/bandet går på scen. Vi försöker hålla dessa tider så exakta som möjligt. OBS: Finns ingen speltid utskriven är det pga att vi inte har fått någon information om när artisten beräknas gå på scen.

Bordsbokning:
Är ni ett sällskap på max 8 personer som vill boka bord i någon av våra restauranger, använd vårt bokningssystem. Ni hittar dem om ni klickar er vidare här http://debaser.se/restauranger/ . Det går också bra att ringa restaurangerna under våra öppettider: Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50 och Debaser Humlegården: 08-611 44 00.

Borttappade saker:
Vi sparar allt vi hittar så chansen finns att vi hittat det du tappat bort. Det bästa är om ni kommer förbi stället ni tappade det på under öppettider. Personal finns på plats minst en timme innan öppning så det går även bra att ringa direkt till stället. Debaser Strand, Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50. Se kalendern för öppettider http://debaser.se/kalender/

Spela på Debaser:
Är ni ett band som vill spela på Debaser, vänligen regga er på http://mydebaser.com// . Skicka gärna ett mail till oss efter att ni registrerat er, så skickar vi vidare infon till våra bandbokare. De går igenom nyinkommet material en gång i veckan och återkommer vid intresse.

//Debaser

 

INFORMATION IN ENGLISH:

Here are answers to some of the most frequently asked questions:

Age limits:
Sunday-Thursday we have 18 year age limit on our venues. These days it is possible for children 13 + years to come in with a parent or legal guardian . Note that by parent or guardian , we mean the person who has legal responsibility over the child. Fridays and Saturdays, the age limit is 20 years.

Avaliability:
Guests in wheelchairs can easily access all of our venues. If you are accompanied by an assistant he or she does not need a ticket/pay entrance. We do appreciate an email with the assistant’s name so we can forward the information to our guards.

Opening times and gig times:
To see details of our opening times and when a concert starts, etc – find the event on our calendar for more information : http://debaser.se/kalender/
Please note that artist start times could change on the day but we do our best to uphold these times. If you cannot find any information about times on the event it is because we don’t know them. If so – please check back later.

Reservations:
Are you a party of max 8 people who want to reserve a table in one of our restaurants , please use our booking system. You can find them here: http://debaser.se/restauranger/ . You can also call during opening hours: Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50 and Debaser Humlegården 08-611 44 00.

Lost and found:
We save everything we find so chances are that we found what you lost . It is best if you come by the venue . Our staff is at the venue at least an hour before opening hours, so drop by or call the venue directly. Debaser Strand, Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50. See the calendar for hours when we have staff to help you http://debaser.se/kalender/

Play at Debaser:
Are you a band that wants to play at Debaser , please register on http://mydebaser.com// . Feel free to send us an e-mail when you’ve registered and we will pass the information on to our band bookers. They check newly added material once a week and if interested, you will hear from them.

/ / Debaser