Debaser API

Debaser API version 1 och 2.

Bygg din URL på detta sätt:
- method: getevents är f.n. den enda apimetoden Debaser använder
- venue: kommaseparerat filter av medis, strand eller humlegarden (optional)
- from: hämta events från och med
- to: hämta events till och med
- format: xml eller json (lägg på &callback=dincallback för jsonp)

API version 1.
http://www.debaser.se/api/?method=getevents&venue=medis,slussen&from=20100101&to=20100201&format=xml

API Version 2.
http://www.debaser.se/debaser/api/?version=2&method=getevents&venue=medis&from=20100101&to=20100201&format=xml

Sätt URL-parametern till "version=2" för att nå API Version 2.

Nya noder i Version 2.
<artist>
<media>
<spotify>
<youtube>
<image>
Artister grupperas efter artists/artist sedan media där bilder, spotify-url och youtube-url kan hämtas.

<artist>
<debasergig>
Antal spelningar som artisten haft på Debaser

<event>
<nextevent>
Innehåller datumet för nästkommande klubbevent om det finns ett sådant. För varje klubbevents datum kollas alltså om det finns ett event senare än datumet för det hämtade eventet.

Debaser API erbjuds as-is och får användas fritt om dessa kravs uppfylls:
- det är i ett positivt sammanhang för Debasers varumärke,
- allt bruk måste meddelas till emma@debaser.se.