https://debaser.se/kalender/22604/ Debaser Strand 2020-05-21 2020-05-21
Klubb
Inställt
L Devine
Tor 21 MajStrand, bar brooklyn

L Devine

Tor 21 Maj Dörrar kl 18:30
Live ca kl 19:30
strand, bar brooklyn 18 år (13+ i sällskap av egen förälder eller vuxen av domstol utnämnd vårdnadshavare)
pop

L Devine

Som följd av regeringens beslut angående folksamlingar är
det inte möjligt att genomföra konserten med L Devine i Stockholm den 21 maj, utan konserten kommer att ställas in. Säkerheten för artister, fans och personal är alltid vår högsta prioritet och vi vidtar åtgärder enligt instruktioner från myndigheterna. Vi följer utvecklingen noggrant och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 
Kontakta respektive biljettåterförsäljare för eventuella biljettfrågor och återlösen!