FAQ

Här har vi samlat svar på de mest återkommande frågorna. Please scroll down to read the answers in english.

Åldersgränser:
Söndag-torsdag behöver du ha fyllt 18 år för att kunna komma in på spelningar på Debaser. Fredagar och lördagar samt dag innan röd dag är åldersgränsen 20 år. Vårdnadshavare kan ta med sina barn över 13 år på spelningar som sker söndag-torsdag. Med vårdnadshavare/målsman menar vi den person som har juridiskt ansvar över den minderåriga, såsom en förälder eller en person av domstol utpekad vårdnadshavare. Vi kan inte släppa in minderåriga i sällskap av annan vuxen, eller med t.ex intyg från sin vårdnadshavare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande hög ljudvolym, vilket innebär att barn under 13 år inte får närvara på våra evenemang. Undantag gäller om det är evenemang arrangerade speciellt för barn.

Tillgänglighet:
Rullstolsburna kan enkelt ta sig in på alla våra ställen. Eventuell medföljande assistent/ledsagare behöver inte köpa biljett/lösa entré. Dock uppskattar vi ett email med assistentens/ledsagarens namn för info till våra vakter.

Öppettider och speltider:
För att se detaljer om våra öppettider och speltider för konserter m.m, gå in på arrangemanget under fliken “konsert & klubb” (http://debaser.se/kalender/). Där anger vi vilken tid artisten/bandet går på scen. Vi försöker hålla dessa tider så exakta som möjligt. OBS: Finns ingen speltid utskriven är det pga att vi inte har fått någon information om när artisten beräknas gå på scen.

Bordsbokning:
Är ni ett sällskap på max 10 personer som vill boka bord i någon av våra restauranger, använd vårt bokningssystem. Ni hittar dem om ni klickar er vidare här http://debaser.se/restauranger/ . Det går också bra att ringa restaurangerna under våra öppettider: Capricci +46(0)73-638 27 89 & Bar Brooklyn 08-658 63 50

Borttappade saker:
Vi sparar allt vi hittar så chansen finns att vi hittat det du tappat bort. Det bästa är om ni kommer förbi stället ni tappade det på under öppettider. Personal finns på plats minst en timme innan öppning så det går även bra att ringa direkt till stället. Capricci +46(0)73-638 27 89, Bar Brooklyn & Debaser strand 08-658 63 50. Se kalendern för öppettider http://debaser.se/kalender/

//Debaser

INFORMATION IN ENGLISH:

Here are answers to some of the most frequently asked questions:

Age limits:
Sunday-Thursday we have 18 year age limit on our venues. These days it is possible for children 13 + years to come in with a parent or legal guardian . Note that by parent or guardian , we mean the person who has legal responsibility over the child. Fridays and Saturdays, the age limit is 20 years. We follow the recommendations from the Public Health Agency of Sweden regarding noise levels, which means that children under 13 are not allowed to attend our events. Exceptions are made if the event is arranged specifically for children.

Avaliability:
Guests in wheelchairs can easily access all of our venues. If you are accompanied by an assistant he or she does not need a ticket/pay entrance. We do appreciate an email with the assistant’s name so we can forward the information to our guards.

Opening times and gig times:
To see details of our opening times and when a concert starts, etc – find the event on our calendar for more information : http://debaser.se/kalender/
Please note that artist start times could change on the day but we do our best to uphold these times. If you cannot find any information about times on the event it is because we don’t know them. If so – please check back later.

Reservations:
Are you a party of max 8 people who want to reserve a table in one of our restaurants , please use our booking system. You can find them here: http://debaser.se/restauranger/ . You can also call during opening hours: Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50.

Lost and found:
We save everything we find so chances are that we found what you lost . It is best if you come by the venue . Our staff is at the venue at least an hour before opening hours, so drop by or call the venue directly. Debaser Strand, Calexico’s & Bar Brooklyn 08-658 63 50. See the calendar for hours when we have staff to help you http://debaser.se/kalender/

/ / Debaser