KRAV-certifiering

Vi är så glada att meddela att Debaser Strand nu är KRAV-certifierat och att ni fortsättningsvis kan förvänta er att vi strävar efter större andel ekologiska produkter i vårt utbud, vårt nästa mål är 50%.

Vår el är miljömärkt, liksom våra rengöringsprodukter.

Vårt matavfall går till Biogasbränsle till stadens bussar.

Vi fasar ut användande av plast så sådant som tex sugrör istället består av så kallad PLA-”plast” som görs på sockerrörsstärkelse istället för olja och är nedbrytningsbar. Vid förbränning av oljebaserade plaster avges koldioxid, vilket som bekant bidrar till växthuseffekten. När de plaster som tillverkats från växter bränns eller bryts ned, sker inget nettoutsläpp av koldioxid. Den koldioxid som avges har tidigare tagits upp från luften av plantan medan den växte.

Vi har lärt oss massor på vägen, en del deprimerande saker som att inte ens hälften av all plast som lämnas in för återvinning, återvinns! Detta på grund av att vi på denna globala marknad har alldeles för många olika plastsorter och dessa inte är kompatibla så de måste sorteras vilket görs med endast en del av all plast vi återvinner. Dessutom finns det endast en sorteringsanläggning i hela Sverige! Krävs en absurd mängd transporter för att få all plast dit alltså. Den plast som inte återvinns eldas upp. Återigen är det tydligt hur mycket samarbete detta globala samhälle nu kräver, och hur mycket ansvar som ligger på politikerna för att få till ett hållbart samhälle. Men naturligtvis har vi också alla ett eget ansvar att göra hållbara val och även försöka påverka politiker att fatta modiga och inte alltid populära beslut framåt. Själva kan vi undvika att köpa plast när det är möjligt, och påverka tillverkare och grossister att använda andra förpackningsmaterial, såsom tex bambu, papper och PLA-plast.

Även om vi ibland blev nedslagna på vägen är vi och många med oss på väg åt rätt håll. Vår paroll är uppåt, framåt, alla kan vi göra nåt! Varmt välkomna till vårt älskade och nu KRAV-certifierade Debaser med sina restauranger Bar Brooklyn & Calexico´s! Hos oss ska det vara enkelt att göra bra val.